Tesis dan Disertasi - Koleksi - Perpustakaan Universiti Malaya
Versi: Bahasa Malaysia | English PETA LAMAN | VERSI MUDAH ALIH
Login Portal interaktif untuk sumber elektronik dan perkhidmatan on-line Masukkan barkod perpustakaan anda dan tekan butang Login.   Bahasa Malaysia English | Bantuan
Jurnal, buku elektronik, perkhidmatan on-line
Cari lebih 1 juta rekod bahan: Tutorial: Pembaharuan Pinjaman
LibGuides@University of Malaya Library: Subject Guides
Repositori dan Arkib Digital
Lawati Blog Perpustakaan!

Sesi Kemahiran Maklumat
Untuk Ijazah Tinggi

Strategi pencarian maklumat yang efektif.
Jadual | Daftar
Pautan Cepat

KoleksiTesis dan Disertasi

     

Koleksi ini mengandungi tesis dan disertasi pelajar pasca ijazah Universiti Malaya serta judul tesis terpilih daripada National University of Singapore. Koleksi ini merupakan koleksi tertutup.
s.gif (49 bytes) s.gif (49 bytes)
s.gif (49 bytes)
s.gif (49 bytes)